رییس کل دادگستری استان از دادگستری شهرستان فلاورجان بازدید بعمل آورد.

احمد خسروی وفا رییس کل دادگستری استان باتفاق معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی خود از دادگستری شهرستان فلاورجان بازدید بعمل آورد و از نزدیک با رییس، دادستان، قضات و کارکنان اداری این دادگستری دیدار و گفتگو کرد. وی در این سفر که به صورت سرزده صورت پذیرفت در جمع کارکنان این حوزه قضایی حفظ سلامت

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc