۱۵۵ مسجد و ۱۲ بقعه متبرکه برگزار کننده برنامه های دهه وقف

احمد آزادگی اظهار داشت: با برنامه ریزی هایی که در ستاد برگزاری ویژه برنامه های دهه وقف شهرستان فلاورجان انجام شده است ۱۵۵ مسجد و ۱۲ بقعه متبرکه این شهرستان امسال برگزار کننده برنامه های دهه وقف هستند. وی افزود: همچنین امسال پایگاه سلامت در راستای ویزیت رایگان شهروندان قهدریجان در جوار امامزاده سید محمد(ع)

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc