احمدرضاکیانی رئیس اتاق اصناف شهرستان فلاورجان شد

احمدرضاکیانی رئیس اتاق اصناف شهرستان فلاورجان شد

به گزارش پایگاه خبری نیوز فلاورجان انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان فلاورجان روزگذشته برگزار شد. با برگزاری این انتخابات، احمدرضاکیانی عضو اتحادیه آهن فروشان به عنوان رئیس اتاق اصناف شهرستان فلاورجان و حمیدقاسمی به عنوان نایب رییس اول انتخاب و معرفی شد. سهراب شمس  نیز نایب رییس دوم، حمیدرضاشفیعی خزانه دار و رحمان کیانی

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc