شهرستان فلاورجان رتبه ششم زکات فطره در بین شهرستان های استان اصفهان می باشد

با حضور حجت الاسلام رنجبر رئیس شورای زکات استان اصفهان ، اکثریت اعضاء ، مدیرعاملین  خیریه های سطح شهرستان و عاملین زکات  خیریّه های شهرستان در مورد جمع آوری زکات  فطره در محل دفتر امام جمعه  شهرستان تشکیل ش؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc