تشریح اقدام های اداره حفاظت محیط زیست فلاورجان در خصوص رفع آلایندگی واحدهای صنعتی بزرگ

تشریح اقدام های اداره حفاظت محیط زیست فلاورجان در خصوص رفع آلایندگی واحدهای صنعتی بزرگ

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان در این رابطه اظهار داشت: با نظارت مستمر، پایش های دقیق و پیگیري هاي متوالي حقوقي و قضائي توسط کارشناسان اين اداره، بسياري از صنايع توليدي بزرگ در محدوده شهرستان فلاورجان با حکم قضايي رفع آلايندگي شدند.؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc