پیام رئیس شورای شهر کلیشادوسودرجان به مناسبت فرا رسیدن ۱۴ تیر ماه روز شهرداری ها ودهیاری ها

پیام رئیس  شورای شهر کلیشادوسودرجان به مناسبت  فرا رسیدن ۱۴ تیر ماه روز شهرداری ها ودهیاری ها رئیس شورای شهر کلیشادوسودرجان به مناسبت فرا رسیدن ۱۴ تیر ماه روز شهرداری ،پیام تبریکی برای شهردار کلیشادوسودرجان به شرح زیر صادر کردند: شهرداری ها با عنایت به وظایفی که طبق قانون برای سازماندهی امور مختلف شهر بر

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc