بازدید از پست های ایمنی ،ایستگاههای هلال احمر، ستاد های اسکان وپلیس راه اصفهان شهرکرد

مسئول ستاد خدمات سفر شهرستان فلاورجان به همراه اقایان مباشری مسئول کمیته ارزیابی ورسیدگی به شکایات وعسکری کارشناس مدیریت بحران فرمانداری از پست های ایمنی ،ایستگاههای هلال احمر، ستاد های اسکان وپلیس راه اصفهان شهرکرد، بازدید کرد مسئول ستاد خدمات سفر شهرستان در جریان این بازدید افزود ؛ از امشب موج دوم سفر ها آغاز

رشد ۲۰۰درصدی ورود گردشگران به شهرستان فلاورجان در هفته اول نوروز ۹۶

رشد ۲۰۰درصدی ورود گردشگران به شهرستان فلاورجان در هفته اول نوروز ۹۶ مسئول ستاد خدمات سفر شهرستان فلاورجان با اعلام این مطلب افرود ، مسافرینی که طی این مدت در ستادهای اسکان شهرستان فلاورجان اقامت نمودند به تعداد ۴۳۳۹نفر بالغ شد که در قیاس با میزان ۲۳۳۸ گردشگری که در سال گذشته این منطقه را

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc