یاد یاران /شهدای شهرستان فلاورجان / سردار شهید اسدالله رمضانی

سردار شهید اسدالله رمضانی از جمله شهدای شهر قهدریجان شهرستان فلاورجان  است که در  هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسید سردار شهید اسدالله رمضانی نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد:۱۳۳۵ تاریخ شهادت:۱۳۶۱ محل شهادت : شرق بصره آخرین مسئولیت : فرمانده گردان سن شهید: ۲۶ سال  سردار شهید اسدالله رمضانی فرزند ابراهیم در اولین روز از مرداد

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc