برگزاری سلسله جلسات آموزش خانواده در فرهنگسرای شهرداری شهر کلیشادوسودرجان

به نقل از روابط عمومی شهرداری کلیشادوسودرجان باتوجه به اهمیت آموزش خانواده  و در راستای اهداف متعالی اموزشهای حقوق شهروندی در ادامه سلسله جلسات قبلی جلسه مشاوره رایگان باموضوع: جلسه آموزش خانواده با محوریت تربیت جنسی کودکان و آسیبهای خانواده های کلاسیک (حانواده های بی دفاع دربرابر آسیبهای اجتماعی ) باحضور سرکار خانم محمودیان کارشناس

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc