برگزاری همایش حقوق شهروندی در سالن شهرداری پیربکران

برگزاری همایش حقوق شهروندی در سالن شهرداری پیربکران

همایش حقوق ،فرهنگ شهروندی با حضور دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه مدارس شهر پیربکران،  با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی  شهر با آموزش و پرورش  منطقه پیربکران در سالن اجتماعات شهرداری پیربکران برگزار شد. جزینی مسئول واحد تاکسیرانی و پیشه وران در آغاز صحبت های خود به ارائه توضیحی از مفهوم فرهنگ پرداخت و

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc