۵۰ آرزوی ایتام در مراسم "شب آرزوها" در فلاورجان برآورده شد/اهدای جهیزیه به ۷نوعروس خانواده ایتام ومحسنین

۵۰ آرزوی ایتام در مراسم "شب آرزوها" در فلاورجان برآورده شد/اهدای جهیزیه به ۷نوعروس خانواده ایتام ومحسنین

در قالب آرزوهای ایتام با مشارکت خیران و حامیان نیکوکار، ۵۰ آرزوی ایتام و محسنین در مراسمی با عنوان شب آرزوها برآورده بامدیریت شرکت بهنام پروتئین زاینده رود به عنوان حامی این برنامه برگزار شد.؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc