۱۵۰کودک مبتلا به سوءتغذیه تحت پوشش کمیته امدادشهرستان فلاورجان می باشند

۱۵۰کودک مبتلا به سوءتغذیه تحت پوشش کمیته امدادشهرستان فلاورجان می باشند

ضیافت رمضان برپا می شود تا مومنان بر سر خوان پرنعمت الهی، سخاوت، نوع دوستی و کمک به همنوع را تمرین کنند و چه زیباست که در این مهمانی خدا، با کودکانی همسفره شویم که در فقر و تنگناهای اقتصادی به سوءتغذیه مبتلا شده اند؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc