اعتراض کامیونداران شهرستان فلاورجان به توزیع ناعادلانه بار در پایانه های شهرستان مبارکه

بیش از۱۰۰۰راننده کامیون به توزیع ناعادلانه وبرخورد نادرست درپایانه بارمبارکه تجمع اعتراض آمیزبه پاکردند شهرستان فلاورجان با جمعیت بالغ بر۲۷۰ هزار از قطب‌های کشاورزی درکشوربوده که به دلیل خشکسالی چندساله ازاین صنعت بی بهره شده است و نبود باربری مستقل در این شهرستان به دلیل  نداشتن کارخانجات صنعتی بزرگ درداخل خود شهرستان باعث شده بیش

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc