با وجود رهاسازی آب برای باغات غرب اصفهان؛ زاینده رود همچنان تشنه می ماند

روز گذشته در خبرهای اصفهان گفته شد که از امروز ۲۵ میلیون متر مکعب از آب سد زاینده رود برای تامین آب باغ ها و تقویت چاه های مناطق غرب اصفهان توزیع می شود. معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر اینکه روز نهم مرداد ماه آب از سد زاینده رود

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc