مادر شهید جاوید الاثر« محمدرضا شفیعی» به فرزند شهیدش پیوست.

آبان ماه ۱۳۹۵ مرحومه مغفوره حاجیه خانم توکلی ، مادر شهید والا مقام« محمدرضا شفیعی»   به فرزند شهیدش پیوست. مادر گرامی شهید جاوید الاثر محمدرضا شفیعی پس از ۳۴ سال چشم به راهی آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست و بعدظهر روز سه شنبه ۱۸/۸/۹۵ مردم شهید پرور همیشه در صحنه، پیکر این

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc