برگزاری جلسه مشاوره به مناسبت روز جهان­ی شیر مادر در فرهنگسرای شهرداری کلیشادوس­ودرجان

به  نقل  روابط عمومی شهردار­ی کلیشادوسودرجان به مناسبت روز جهانی شیر­ مادر جلسه مشاوره با حضور سرکار خانم پیر­مرادیان کارشناس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان با حضور بانو­ان در فرهنگسرای شهرداری برگزارشد . پ­یرمرادیان با اشاره به اهمیت و جایگاه تغ­ذیه با شیر مادر گفت : شیر مادر تغذیه ای ­کامل، کافی و اختصاصی برای

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc