همایش کار واشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر شهرستان فلاورجان برگزار شد

همایش یک روزه کار واشتغال   ویژه فرزندان شاهد و ایثارگر  شهرستان فلاورجان  در محل مجتمع فرهنگی ،آموزشی ورزشی شاهد کوثر برگزار گردید . سومین همایش  مشاوره و آموزش اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر  شهرستان فلاورجان  روز سه شنبه ۱۷ اسفند ماه با حضور ریاست بنیاد شهیدشهرستان فلاورجان آقای جعفرزاده ، ریاست اسبق اداره تعاون

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc