موسوی لارگانی: قاچاق لوازم خانگی کارخانه ها را به تعطیلی می کشاند

موسوی لارگانی: قاچاق لوازم خانگی کارخانه ها را به تعطیلی می کشاند سیدناصر موسوی لارگانی درگفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به افزایش قاچاق لوازم خانگی درکشور گفت: زمانی تولید لوازم خانگی در کشور ما یا وجود نداشت یا بسیار کم بود؛اما درحال حاضر در استان هایی همچون تهران، اصفهان، کرمان و

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc