گاز زغال سه نفر را در فلاورجان مسموم کرد

روشن کردن زغال برای گرمایش سه نفر را در روستای رارا بخش پیربکران شهرستان  فلاورجان مسموم و راهی بیمارستان کرد.   مسئول امور پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان  فلاورجان گفت: ساعت ۲۳ و ۲۲ دقیقه شب گذشته یک مورد مسمومیت با منوکسیدکربن به اورژانس پیش بیمارستانی اعلام و واحد امدادی اورژانس به محل اعزام شد. شفیعیافزود:

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc