مدیر جهادشهرستان فلاورجان (قطب صنعت کشاورزی استان ) بدون حضور مسئولان ودرسکوت خبری تودیع ومعارفه شد

مدیر جهادشهرستان فلاورجان (قطب صنعت کشاورزی استان ) بدون حضور مسئولان ودرسکوت خبری تودیع ومعارفه شد

ده روزپیش مراسم معارفه  رئیس جهادکشاورزی شهرستان فلاورجان  بدون حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه و حتی مسئولین ارشدشهرستانی با حضور مدیریت منابع انسانی جهاد کشاورزی  استان درسکوت خبری برگزار شده است وهیچ گونه اطلاع رسانی حتی قبل وبعدازاین مراسم انجام نشده است

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc