تشریح فعالیت‌های دارالقرآن آل‌یاسین فلاورجان

محمد کیانی، مدیر دارالقرآن آل‌یاسین فلاورجان با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این مرکز قرآنی گفت: دارالقرآن آل‌یاسین در راستای اهداف آموزشی و قرآنی تاکنون فعالیت‌های مختلف قرآنی، آموزشی، فرهنگی و ترویجی را انجام داده است. وی ادامه داد: این مؤسسه تا‌کنون برنامه‌های متنوعی مانند برپایی کارگاه تربیت آموزشیار قرآنی، برپایی جشن افتتاحیه شکوفه‌های قرآن، تربیت

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc