نمایشگاه همیاران سلامت روان هم اندیشان شهرستان فلاورجان افتتاح شد

نمایشگاه همیاران سلامت روان هم اندیشان شهرستان فلاورجان افتتاح شد

نمایشگاه همیاران سلامت روان هم اندیشان به همت جمعیت همیاران سلامت روان هم اندیشان شهرستان فلاورجان ،انجمن خانواده های آسیب دیده معتادان نارانان،انجمن معتادان گمنام، انجمن نیکوتینی های فرانام ،کمپ های ترک اعتیادومهد های کودک دائر شده است.؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc