شعارامسال نیروی انتظامی همه باهم برای امنیت و آرامش/روز شمار هفته ناجا

هفته ناجا از جمعه ۹ مهرو با شعار« همه با هم برای امنیت و آرامش» در سراسر کشور آغاز و تا پنج شنبه ۱۵ مهر ادامه خواهد داشت که هر روز یک شعار خاص خودش دارد که روز شمار هفته ناجا اینچنین است؛ ۹/۷/۹۵ – پلیس، جامعه ایمانی؛ ارزش های اسلامی و عزت حسینی ۱۰/۷/۹۵-

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc