مسابقات رزمی اصفهان وفولادشهر در شهرستان فلاورجان برگزار شد

مسابقات رزمی اصفهان وفولادشهر در شهرستان فلاورجان برگزار شد مسابقات رزمی ،هیات ورزش های رزمی شهرستان فلاورجان در دوسبک سایوکان و کیک بوکسینگ با حضور ۸تیم از اصفهان ،فلاورجان و فولادشهر و ۱۲۰ورزشکار(۱مرداد)در سالن حوزه مقاومت بسیج شهید مطهری برگزار گردید. استاد قربانی رییس هیات ورزشهای رزمی شهرستان فلاورجان با همکاری فرماندهی محترم حوزه مقاومت

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc