ارایه آموزش مهارت فنی و حرفه ای به ۶۰ مددجوی کمیته امداد فلاورجان

به نقل از روابط عمومی فرمانداری فلاورجان مهندس هدایت به همراه رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فلاورجان از چند واحد کارگاه مهارت های فنی حرفه ای بازدید بعمل آورد. در این کارگاهها ی آموزشی بیش از ۶۰ مدد جوی خانم مهارت های فنی حرفه ای که شامل کارگاه تابلوفرش ،فرش وچرم دوزی می باشدرا فرا

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc