شهدای گرانقدر ۲۳ خردادماه شهرستان فلاورجان

به استقبال برگزار ی کنگره ملی شهدای شهرستان فلاورجان می رویم امروز ۲۳ خردادماه سالروز شهادت ۴ شهید از شهدای گرانقدر  شهرستان فلاورجان است.   نام شهید نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ شهادت علی اصغر اثنی عشری کلیشادی ۱۳۴۸/۱۲/۲۳ ۱۳۶۷/۰۳/۲۳ علی اصغر بوسعیدی اشترجانی ۱۳۴۸/۰۴/۰۱ ۱۳۶۷/۰۳/۲۳ محمود محمدی آغچه بدی ۱۳۴۸/۰۳/۲۱ ۱۳۶۷/۰۳/۲۳ حسین تقی زاده قهدریجانی

تولد وشهادت /شهدای گرانقدردهم اردیبهشت شهرستان فلاورجان

به استقبال برگزار ی کنگره ملی شهدای شهرستان فلاورجان می رویم امروزدهم اردیبهشت، سالروز تولد۱۰ شهید وشهادت ۳۰ شهید از شهدای گرانقدر  شهرستان فلاورجان است.   نام نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ شهادت مهری خدادادی پاوائی ۱۳۳۵/۰۲/۱۰ ۱۳۹۱/۰۳/۲۱ محسن کرمی اشترجانی ۱۳۴۸/۰۲/۱۰ ۱۳۶۱/۰۹/۲۹ بیژن کیانی فلاورجانی ۱۳۴۰/۰۲/۱۰ ۱۳۶۱/۰۲/۲۹ عباس کیانی اجگردی ۱۳۴۲/۰۲/۱۰ ۱۳۶۱/۰۱/۰۴ رمضان رفیع

تولد وشهادت /شهدای گرانقدر ۶اردیبهشت شهرستان فلاورجان

به استقبال برگزار ی کنگره ملی شهدای شهرستان فلاورجان می رویم امروز۶اردیبهشت، سالروز تولد۱۴ شهید وشهادت۱  شهید از شهدای گرانقدر  شهرستان فلاورجان است. نام نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ شهادت  محمدرضا  شرافت  ۱۳۴۱/۰۲/۰۶ ۱۳۶۱/۱۲/۰۳ قدیرعلی رنجبرمبارکه ۱۳۴۳/۰۲/۰۶ ۱۳۶۰/۱۱/۲۲ ابراهیم عابدی سهروفیروزانی ۱۳۰۸/۰۲/۰۶ ۱۳۶۰/۰۱/۳۰ محمدتقی صابری سهروفیروزانی ۱۳۴۳/۰۲/۰۶ ۱۳۶۱/۰۲/۲۵ محمدجواد کارگری چهابرجی ۱۳۴۳/۰۲/۰۶ ۱۳۶۱/۰۸/۱۶ تقی اسدی

تولد وشهادت /شهدای گرانقدر چهارم اردیبهشت شهرستان فلاورجان

به استقبال برگزار ی کنگره ملی شهدای شهرستان فلاورجان می رویم امروزچهارم  اردیبهشت، سالروز تولد ۴ شهیداز شهدای گرانقدر  شهرستان فلاورجان است.   نام نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ شهادت  عباس اسماعیلی سودرجانی ۱۳۴۲/۰۲/۰۴ ۱۳۶۱/۰۲/۱۷ مرتضی شیرزادی گارماسه ۱۳۴۷/۰۲/۰۴ ۱۳۶۱/۰۷/۰۵ محمدعلی صابری سهروفیروزانی ۱۳۴۵/۰۲/۰۴ ۱۳۶۱/۰۴/۳۱ حسن کیانی اجگردی ۱۳۴۷/۰۲/۰۴ ۱۳۶۳/۱۲/۲۴          

تولد وشهادت /شهدای گرانقدرسوم اردیبهشت شهرستان فلاورجان

 به استقبال برگزار ی کنگره ملی شهدای شهرستان فلاورجان می رویم امروزسوم اردیبهشت، سالروز تولد ۹شهیداز شهدای شهرستان فلاورجان است. نام نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ شهادت  اکبر حیدری زفره ۱۳۳۸/۰۲/۰۳ ۱۳۵۷/۱۰/۱۲ عباس صفری دشتچی ۱۳۴۱/۰۲/۰۳ ۱۳۶۰/۱۲/۲۹ حیدر توکلی گارماسه ۱۳۳۴/۰۲/۰۳ ۱۳۶۱/۰۲/۱۱ عزیزاله طیاری سهروفیروزانی ۱۳۴۶/۰۲/۰۳ ۱۳۶۱/۰۴/۳۱ علی اکبر بختیاردشتلوئی ۱۳۴۷/۰۲/۰۳ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ محمود سلمانیان قهدریجانی

نشست گروه های مصاحبه گر و پیاده سازان ستاد کنگره ملی شهدای شهرستان فلاورجان برگزار شد

ستاد کنگره ملی شهدای شهرستان فلاورجان صبح روز چهارشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۵ جلسه ای را با گروه های مصاحبه گرو پیاده سازان تاریخ شفاهی برگزارنمود. این جلسه که به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف ، ارزیابی عملکرد گذشته و برنامه ریزی جهت برنامه های آینده و سیاستگذاری و هدایت، جهت نیل به اهداف  برگزار

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc