هشتمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان فلاورجان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید. هشتمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان فلاورجان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید. در این کارگروه دستور کار مربوطه (بررسی مصوبات جلسه قبل،ارائه گزارش سند ملی تغذیه وراهبردهای مرتبط با ششمین بسیج همگانی تغذیه صحیح با شعار کاهش مصرف  قند، […]

ImageHandlerهشتمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان فلاورجان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
هشتمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان فلاورجان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید. در این کارگروه دستور کار مربوطه (بررسی مصوبات جلسه قبل،ارائه گزارش سند ملی تغذیه وراهبردهای مرتبط با ششمین بسیج همگانی تغذیه صحیح با شعار کاهش مصرف  قند، نمک و چربی (۲۹ آذرماه الی ۱۴ دیماه )،برنامه اطلاع رسانی تحول در حوزه سلامت،بررسی نیترات در منابع آبی شهرستان درسال ۹۴)عنوان و راهکارها وتصمیمات مربوطه مصوب گردید.
منبع :شبکه بهداشت  ودرمان شهرستان فلاورجان