قرارداد ساخت مدرسه خیرساز سعادت قهدریجان به امضا رسید. در خجسته سالروز ولادت پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و با حضور مسئولین شهرستان فلاورجان و مدیر کل نوسازی استان اصفهان و خیر بزرگوار قرارداد ساخت مدرسه خیرساز سعادت قهدریجان به امضا رسید. منبع :اداره آموزش وپرورش فلاورجان  

مدرسه خیرساز سعادت قهدریجان

مدرسه خیرساز سعادت قهدریجان


قرارداد ساخت مدرسه خیرساز سعادت قهدریجان به امضا رسید.
در خجسته سالروز ولادت پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و با حضور مسئولین شهرستان فلاورجان و مدیر کل نوسازی استان اصفهان و خیر بزرگوار قرارداد ساخت مدرسه خیرساز سعادت قهدریجان به امضا رسید.

منبع :اداره آموزش وپرورش فلاورجان