فقدان طرح تقضیلی از مهمترین مشكلات موجود شهرداری كلیشادوسودرجان می باشد در جلسه بررسی طرح تفضیلی شهرداری کلیشادوسودرجان که با حضورشهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر و مشاور طرح برگزار شد آقای ساعدی شهردار با اعلام اینکه طرح جامع شهر در سال 91 ابلاغ شد گفت: متاسفانه با بررسی های بعمل آمده در طرح جامع […]

فقدان طرح تقضیلی از مهمترین مشكلات موجود شهرداری كلیشادوسودرجان می باشدef8a6d0e-9e91-440f-9caa-3a0a45f6a36f_20160531_215410
در جلسه بررسی طرح تفضیلی شهرداری کلیشادوسودرجان که با حضورشهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر و مشاور طرح برگزار شد آقای ساعدی شهردار با اعلام اینکه طرح جامع شهر در سال 91 ابلاغ شد گفت: متاسفانه با بررسی های بعمل آمده در طرح جامع مجود مشکلاتی زیادی گریبان گیر شهرداری و شهروندان بود که باموافقت اداره راه و شهرسازی شهرداری مقررگردید طرح تقضیلی را تهیه نماید .
وی افزود در حال حاضر مهمترین هدف شهرداری و شورای اسلامی شهر به صورت جدی در مرتفع ساختن این معضل معطوف شده است و تاکنون توسط مشاور طرح تفصیلی 90% پیشرفت فیزیکی داشته است که انشالله با تشکیل جلسات و کمیته های مربوط در اداره کل راه شهر سازی تا چند ماه آینده شاهد تصویب این طرح باشیم .
در ادامه این جلسه مشاوره طرح از روند تهیه طرح تفصیلی و اصلاح معضلات طرح جامع گزارش ارائه نمود .