بازدید از  گاوداری نامفر واقع در بخش مرکزی فلاورجان روستای کارویه در مورخ 95/3/16 کارشناسان ترویج و امور دام جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان از گاوداری شیری نامفر بازدید بعمل آوردند . این واحد صنعتی با ظرفیت اسمی 500 راس مولد در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع می باشد که در حال حاضر با تعداد […]

بازدید از  گاوداری نامفر واقع در بخش مرکزی فلاورجان روستای کارویهگاوداری1
در مورخ 95/3/16 کارشناسان ترویج و امور دام جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان از گاوداری شیری نامفر بازدید بعمل آوردند . این واحد صنعتی با ظرفیت اسمی 500 راس مولد در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع می باشد که در حال حاضر با تعداد 1200 راس گاو شیری با ظرفیت تولیدی بالغ بر 40000 لیتر در روز در بخش مرکزی فلاورجان روستای کارویه واقع شده است . لازم به ذکر است اکثر فعالیتهای انجام شده در این واحد کاملاً مکانیزه بوده و انتظار می رود به عنوان واحد نمونه شهرستان و متعاقباً استان انتخاب گردد .
 
منبع :روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان