جلسه شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر شهرستان فلاورجان تشکیل گردید جلسه شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر درخصوص آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس شهرستان تشکیل گردید به گزارش روابط عمومی فرمانداری فلاورجان جلسه بحث وتبادل نظر پیرامون اجرا وبرنامه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد در سطح مدارس شهرستان به ریاست مهندس هدایت فرماندار برگزار شد […]

جلسه شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر شهرستان فلاورجان تشکیل گردید
جلسه شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر درخصوص آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس شهرستان تشکیل گردید
SONY DSC

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فلاورجان جلسه بحث وتبادل نظر پیرامون اجرا وبرنامه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد در سطح مدارس شهرستان به ریاست مهندس هدایت فرماندار برگزار شد .
در این جلسه به بررسی راهکارها ونحوه اجرای برنامه های آموزشی در خصوص پیشگیری از اعتیاد در مدارس بحث وتبادل نظر گردید.