تودیع و معارفه مدیر جدید اداره مخابرات شهرستان فلاورجان  در طی مراسمی مهندس اصغر فورجانی زاده  به عنوان مدیر جدید اداره مخابرات شهرستان فلاورجان  معرفی شد. مراسم تکریم ومعارفه رئیس اداره مخابرات شهرستان فلاورجان  باحضور فرماندار شهرستان فلاورجان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ،ائمه جمعه فلاورجان، مهندس کشایی  مدیرعامل شرکت مخابرات استان ،اعضای شورای اداری شهرستان […]

تودیع و معارفه مدیر جدید اداره مخابرات شهرستان فلاورجان پورجانی وفارقلیطیان
در طی مراسمی مهندس اصغر فورجانی زاده  به عنوان مدیر جدید اداره مخابرات شهرستان فلاورجان  معرفی شد.
مراسم تکریم ومعارفه رئیس اداره مخابرات شهرستان فلاورجان  باحضور فرماندار شهرستان فلاورجان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ،ائمه جمعه فلاورجان، مهندس کشایی  مدیرعامل شرکت مخابرات استان ،اعضای شورای اداری شهرستان وجمعی از مسئولین دیگربرگزار شد
در  پایان این مراسم از تلاشهای مهندس فارقلیطیان در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر نموده  و مهندس فورجانی زاده به عنوان رئیس جدیداداره مخابرات شهرستان فلاورجان معرفی شد.
درضمن روز- ۱۹خرداد- در طی مراسمی مهندس فارقلیطیان به عنوان مدیر جدید اداره مخابرات شهرستان نجف آباد معرفی شد.
photo_2016-06-17_12-58-57
منبع عکس :فرمانداری فلاورجان