بازدید از مجتمع کشت و صنعت قارچ نرگس واقع درشهر ایمانشهر محله  مینادشت به گزارش کارشناس ترویج جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان  در مورخ 25/3/95 کارشناس ترویج جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان همراه با جمعی از علاقه مندان پرورش قارچ از مجتمع کشت و صنعت قارچ واقع در  شهر ایمانشهر  محله مینادشت بازدید نمودند . این مجتمع […]

بازدید از مجتمع کشت و صنعت قارچ نرگس واقع درشهر ایمانشهر محله  مینادشت
به گزارش کارشناس ترویج جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان  در مورخ 25/3/95 کارشناسقارچ2 ترویج جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان همراه با جمعی از علاقه مندان پرورش قارچ از مجتمع کشت و صنعت قارچ واقع در  شهر ایمانشهر  محله مینادشت بازدید نمودند . این مجتمع تولیدی در زمینی به مساحت 3000 متر مربع و با ظرفیت 500 تن کمپوست دارای 8 سالن 40 تنی با 6 طبقه می باشد و سالانه 48 تن قارچ تولید می نماید