از منتخبین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی  منطقه  آموزش و پرورش پیربکران  تجلیل شد. از 5 دانش آموز منتخب منطقه در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی که موفق به اخذ رتبه در سطح استان اصفهان  شدند، تجلیل شد. دانش آموزان منتخب همگی از هنرستان امین  منطقه  آموزش و پرورش پیربکران بودند که به همراه مدیر مدرسه در این […]

از منتخبین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی  منطقه  آموزش و پرورش پیربکران  تجلیل شد.
از 5 دانش آموز منتخب منطقه در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی که موفق به اخذ رتبه در سطح استان اصفهان  شدند، تجلیل شد. دانش آموزان منتخب همگی از هنرستان امین  منطقه  آموزش و پرورش پیربکران بودند که به همراه مدیر مدرسه در این جشنواره شرکت کردند.dsc01592
این جشنواره با حضور محمدیان معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش وزارتخانه و به همت معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی و گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان برگزار شد.