استانداراصفهان امروز با سفر به شهرستان فلاورجان از برخی شعب اخذ رای  بازدید کرد.   استانداراصفهان در جریان این بازدید گفت: روند اخذ آرای مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شعب سطح استان، بدون هیچ مشکلی در حال انجام است :  

استانداراصفهان امروز با سفر به شهرستان فلاورجان از برخی شعب اخذ رای  بازدید کرد.
 
استانداراصفهان در جریان این بازدید گفت: روند اخذ آرای مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شعب سطح استان، بدون هیچ مشکلی در حال انجام است
: