شب گذشته باحضورپرشور مردم که جهت تفریح درپارک میثم شهرفلاورجان به صورت خانوادگی حاضرشده بودند مراسم نمازجماعت مغرب وعشابرگزارشد این مراسم معنوی  باحضورپرشوروبی نظیر مردم روبروشدکه مسئولین فرهنگی شهرداری درجلسات هفته گذشته براین تصمیم شدندکه درروزهای جمعه هرهفته درپارک میثم نمازجماعت برگزارگردد جمعه شب نماز جماعت مغرب و عشاء در پارک میثم فلاورجان.

شب گذشته باحضورپرشور مردم که جهت تفریح درپارک میثم شهرفلاورجان به صورت خانوادگی حاضرشده بودند مراسم نمازجماعت مغرب وعشابرگزارشد

این مراسم معنوی  باحضورپرشوروبی نظیر مردم روبروشدکه مسئولین فرهنگی شهرداری درجلسات هفته گذشته براین تصمیم شدندکه درروزهای جمعه هرهفته درپارک میثم نمازجماعت برگزارگردد

  1. جمعه شب نماز جماعت مغرب و عشاء در پارک میثم فلاورجان.