رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی  ازفعالان فرهنگی  با علی ساعدی سرپرست فرمانداری فلاورجان دیدار کردند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی  ازفعالان فرهنگی  با علی ساعدی سرپرست فرمانداری فلاورجان دیدار کردند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی  ازفعالان فرهنگ و هنر در عرصه های مختلف با مهندس علی ساعدی سرپرست فرمانداری فلاورجان دیدار کردند. در این دیدارمهندس علی ساعدی سرپرست فرمانداری ضمن تشکر از حاضرین  با اشاره به  دو مقوله فرهنگ و هنر در جامعه اسلامی  افزود:درصورتیکه  بتوانیم فرهنگ را در تمام مراحل  زندگی […]

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی  ازفعالان فرهنگ و هنر در عرصه های مختلف با مهندس علی ساعدی سرپرست فرمانداری فلاورجان دیدار کردند.

در این دیدارمهندس علی ساعدی سرپرست فرمانداری ضمن تشکر از حاضرین  با اشاره به  دو مقوله فرهنگ و هنر در جامعه اسلامی  افزود:درصورتیکه  بتوانیم فرهنگ را در تمام مراحل  زندگی خود اجرا کنیم قطعا و یقینا بخش بزرگی از مشکلات جامعه حل خواهد شد.

وی به هنر بعنوان عطیه الهی اشاره کرد و گفت: ما باید قدر دان این هدیه الهی باشیم و به نحو احسن از آن استفاده کنیم.

در ادامه نوید توکلی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تبریک  انتصاب وی به  عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان فلاورجان گزارشی از عملکرد این اداره در حوزه های مختلف  ارائه نمود.