سرقت ناکام و مسلحانه از طلا فروشی درشهر ابریشم
سرقت ناکام و مسلحانه از طلا فروشی درشهر ابریشم

مغازه طلا فروشی شهر ابریشم شهرستان فلاورجان امروز ظهر  هدف سارقان مسلح قرار گرفت. دقایقی قبل یک باب طلافروشی در شهر ابریشم مورد سرقت قرار گرفت. این طلافروشی که در محله یزدآباد شهر ابریشم قرار دارد و مورد سرقت چند فرد مسلح قرار گرفته که در این سرقت سارقین با مقاومت طلا فروش روبرو میشوند. […]

مغازه طلا فروشی شهر ابریشم شهرستان فلاورجان امروز ظهر  هدف سارقان مسلح قرار گرفت.

دقایقی قبل یک باب طلافروشی در شهر ابریشم مورد سرقت قرار گرفت. این طلافروشی که در محله یزدآباد شهر ابریشم قرار دارد و مورد سرقت چند فرد مسلح قرار گرفته که در این سرقت سارقین با مقاومت طلا فروش روبرو میشوند.
در این حادثه صاحب طلافروشی کشته و سارقان با به صدا در آمدن آژیر و  حضور مردم  ،سارقین هیچ طلای را به سرقت نبرده و گریخته اند.

گفتنی است تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری سارقان طلافروشی در حال انجام است