گذر آب زاینده رود از روستاهای بخش پبربکران
گذر آب زاینده رود از روستاهای بخش پبربکران

زاینده رود در بستر طبیعی خود با عبور از شهرستانهای زرین شهر ،مبارکه ظهر امروز به روستاهای بخش پبربکران شهرستان فلاورجان رسید. ساعدی سرپرست فرمانداری فلاورجان ، رییس اب منطقه ای شهرستان ، معاون جهاد کشاورزی و ریس صنف کشاورزان شهرستان فلاورجان  در هنگام گذر آب زاینده رود از روستاهای بخش پبربکران در در بین  […]

زاینده رود در بستر طبیعی خود با عبور از شهرستانهای زرین شهر ،مبارکه ظهر امروز به روستاهای بخش پبربکران شهرستان فلاورجان رسید.

ساعدی سرپرست فرمانداری فلاورجان ، رییس اب منطقه ای شهرستان ، معاون جهاد کشاورزی و ریس صنف کشاورزان شهرستان فلاورجان  در هنگام گذر آب زاینده رود از روستاهای بخش پبربکران در در بین  کشاورزان .باغدران حضور داشتند

آب رودخانه زاینده رود که ۱۶ مرداد برای آبیاری ۱۷ هزار هکتار باغات غرب استان رها سازی شده بود امروز به شهرستان فلاورجان رسید.جاری شدن آب
بازشدن آب رودخانه زاینده رود با نظر شورای عالی آب، صنف کشاورزان استان،وزارت نیرو و استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری مصوب شده است