خواهر و برادر ملیکای پنج ساله زیر چتر حمایتی بهزیستی
خواهر و برادر ملیکای پنج ساله زیر چتر حمایتی بهزیستی

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: به دنبال پرونده ی کودک آزاری و قتل ملکیا دختر بچه پنج ساله فلاورجانی ،حمایت از خواهر۲۰ساله  و برادر ۱۵ ساله وی بر عهده ی بهزیستی استان قرار گرفت. مرضیه فرشاد افزود: این تصمیم با رای دادگاه و به دلیل نداشتن صلاحیت پدر و مادر در سرپرستی این فرزندان و […]

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: به دنبال پرونده ی کودک آزاری و قتل ملکیا دختر بچه پنج ساله فلاورجانی ،حمایت از خواهر۲۰ساله  و برادر ۱۵ ساله وی بر عهده ی بهزیستی استان قرار گرفت.
مرضیه فرشاد افزود: این تصمیم با رای دادگاه و به دلیل نداشتن صلاحیت پدر و مادر در سرپرستی این فرزندان و آسیب پذیری آنان گرفته شده است .
ملیکای پنج ساله  چند روز گذشته در معامله مواد مخدر والدین با قاتل به گروگان گرفته شده بود که در اثر شکنجه با ایجاد سوختگی و شکستگی در نواحی مختلف بدن جان باخت.