مسئولان شهر بهاران با خانواده ۳ شهید دیدار کردند
مسئولان شهر بهاران با خانواده ۳ شهید دیدار کردند

مسئولان حوزه مقاومت بسیج شهر بهاران به اتفاق امام جمعه با خانواده۳ شهید دیدار و گفتگو کردند.

مسئولان حوزه مقاومت بسیج شهر بهاران به اتفاق امام جمعه با خانواده۳ شهید دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش نیوز فلاورجان امام جمعه شهر بهاران ، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهر بهاران با خانواده شهیدان علی اسدی ، عباسعلی کیانی و قدیر علی کیانی در محله اجگرد  دیدار کردند.