رفع تصرف بیش از ۵۶ هکتار از اراضی حریم و بستر زاینده رود در حوزه قضایی فلاورجان
رفع تصرف بیش از ۵۶ هکتار از اراضی حریم و بستر زاینده رود در حوزه قضایی فلاورجان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از رفع تصرف بیش از ۵۶ هکتار از اراضی حریم و بستر زاینده رود در حوزه فلاورجان رفع تصرف شده است.

به گزارش نیوز فلاورجان به نقل میزان رئیس کل دادگستری استان اصفهان از رفع تصرف بیش از ۵۶ هکتار از اراضی حریم و بستر زاینده رود در حوزه فلاورجان رفع تصرف شده است.

وی افزود: در راستای مبارزه با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر زاینده رود، این میزان رفع تصرفات با دستور قاطع قضایی انجام شده است.

حبیبی در ادامه بر برخورد قاطع دستگاه قضایی استان اصفهان با هر گونه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: متخلفان برابر قانون مجازات می‌شوند.