توصیه جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان :مبارزه جدی با سن   مهمترین آفت غلات  برای گندمکاران
توصیه جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان :مبارزه جدی با سن   مهمترین آفت غلات  برای گندمکاران

توصیه جدی مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان برای گندم کاران  پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) ،همانطور که استحضار دارید ، سن گندم ، مهمترین آفت غلات خصوصأ گندم و جو بوده وهمه ساله در کل کشور مبارزة گسترده ای را برای مهار آن وخسارت به این محصول […]

توصیه جدی مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان برای گندم کاران 

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) ،همانطور که استحضار دارید ، سن گندم ، مهمترین آفت غلات خصوصأ گندم و جو بوده وهمه ساله در کل کشور مبارزة گسترده ای را برای مهار آن وخسارت به این محصول استراتژیک به خود اختصاص می دهد.از آنجا که خود کفائی این محصول ازکشورهای بیگانه وتأمین آن با توجه به پتانسیل بالای کشور ،از سیاستهای کلان جمهوری اسلامی بوده وهمة ما به نوبة خود بایستی در تولید هرچه بهتر آن سهیم باشیم ،وبه علت ماهیت قانونی مبارزه با این آفت که مبارزة آن با نظارت فنی دولت بر عهدة کشاورز می باشد ،با توجه به افزایش سطح زیر کشت وبالطبع سطح قابل مبارزة  آن در سالجاری (که حاصل تلاش جمع کثیری از قشر زحمتکش کشاورز این شهرستان ومسئولین محترم استان در دستگاهها  ی مختلف  می باشد )، وخسارت شدیدی که می تواند به گندم وجو وارد نماید وبه نابودی کامل آن  نیز بیانجامد ،خواهشمند است،همزمان با شروع مبارزه با این آفت در مرحلة پورگی ،که از اوایل خرداد آغاز می شود ،با کلام روحانی خود ،درخطبه های نماز های جمعه وجماعات هفته های جاری منتهی به پایان خرداد ماه ،زمانی را در خطبه ها وسخنرانیهای خوداختصاص ودر این خصوص به مردم محترم وکشاورزان زحمتکش آن شهر ،نسبت به انجام مبارزه ،آگاهی واطلاع رسانی لازم را معمول فرمائید.