بارندگی و گل آلودگی، دلیل قطعی و افت فشار آب در برخی مناطق استان اصفهان است

‘ حسن غلامی ‘  معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: بارندگی های اخیر و گل آلودگی رودخانه زاینده رود در مناطق بالادست، باعث قطعی و افت فشار آب در برخی مناطق استان شده است. ‘ حسن غلامی ‘معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گل آلودگی آب رودخانه زاینده

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc