حجت الاسلام شیخ علیرضافرهنگ سهلوانی امام جمعه باغ بهادران شد

روز جمعه ۹۵/۴/۱۸ معارفه حجت الاسلام شیخ علی رضا فرهنگ سهلوانی به عنوان امام جمعه شهرباغ بهادران بود حجت الاسلام صالحیان رییس شورای سیاست گداری ایمه جمعه استان اصفهان در جلسه معارفه فرمودند حجت الااسلام فرهنگ از امامان جمعه موفق وبا کارنامه درخشان در سطح استان اصفهان هستند روز جمعه مراسم استقبال از امام جمعه

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc