اهدای یک فیش حج تمتع برای خرید جهیزیه درفلاورجان

فیش  حجی که خرج نوعروسان بی سرپرست شد همزمان بادومین شب ازلیالی قدردر یک امر خداپسندانه ،یک زوج  خیر فلاورجانی مبلغ چهارده میلیون تومان(هزینه فیش حج تمتع خود را) به همراه یک قطعه النگوی طلاجهت تهیه جهیزیه برای نوعروسان بی سرپرست و بی بضاعت به غرفه خیریه رایحه رحمت شهرستان فلاورجان مستقردرگلزار شهدای فلاورجان محل

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc