۲۲۵میلون ریال کمکهای فرهنگیان شهرستان فلاورجان به جشن گلریزان

  جشن گلریزان که باهدف آزادی زندانیان جرایم غیر عمد دوشنبه ۲۲ خردادماه برگزارشد فرهنگیان استان اصفهان ۴ میلیاردریال به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد استان کمک کردند. فرهنگیان اداره آموزش ‌و پرورش شهرستان فلاورجان مبلغ ۲۱۵میلیون  ریال وفرهنگیان اداره آموزش ‌و پرورش پیربکران مبلغ ۱۰ میلیون ریال به این جشن گلریزان اهداکردند در این جشن علاوه

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc