تولد وشهادت /شهدای گرانقدر ۱۰ فروردین شهرستان فلاورجان

امروز۱۰ فروردین     ، سالروز تولد  16 شهید    از شهدای شهرستان فلاورجان است. نام شهید  نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ شهادت  بهمن مرادی سیاه افشادی ۱۳۴۶/۰۱/۱۰ ۱۳۵۹/۰۴/۲۳ آیت اله بیگی دارگانی ۱۳۴۲/۰۱/۱۰ ۱۳۶۰/۰۹/۱۸ ابراهیم جوانمردی قهدریجانی ۱۳۳۱/۰۱/۱۰ ۱۳۶۱/۰۱/۰۵ اسماعیل مومنی افجدی ۱۳۴۶/۰۱/۱۰ ۱۳۶۱/۰۵/۰۷ مسعود نظری گل گانی ۱۳۴۵/۰۱/۱۰ ۱۳۶۱/۰۴/۱۵ قاسم علی هدایت کلیشادی

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc