کد خبر : 1372
تاریخ انتشار : یکشنبه 12 مهر 1394 - 6:30

پیکر علی صابری فودانی ،یکی از جان باختگان حادثه منا از شهرستان فلاورجان به وطن بازگشت

پیکر علی صابری فودانی ،یکی از جان باختگان حادثه منا از شهرستان فلاورجان به وطن بازگشت

پیکر علی صابری فودانی ،یکی از جان باختگان حادثه منا به وطن بازگشت به گزارش فالنا ، دومین گروه از پیکرهای مطهر جان‌باختگان ایرانی حادثه منا، صبح امروز به کشور بازگردانده شدند. در بین اسامی این جان‌باختگان، نام “علی صابری فودانی” ، به چشم می‌خورد. لیست اسامی گروه دوم جان باختگان حادثه منا که پیکرهای

پیکر علی صابری فودانی ،یکی از جان باختگان حادثه منا به وطن بازگشت

به گزارش فالنا ، دومین گروه از پیکرهای مطهر جان‌باختگان ایرانی حادثه منا، صبح امروز به کشور بازگردانده شدند.

در بین اسامی این جان‌باختگان، نام “علی صابری فودانی” ، به چشم می‌خورد.

لیست اسامی گروه دوم جان باختگان حادثه منا که پیکرهای مطهر آنان به ایران انتقال یافت، بدین شرح اعلام می گردد:

.

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

کاروان

استان

شهرستان

۱

نوربخش

ابراهیمی

عباس

۳۰۲۷۸

مازندران

قائمشهر

۲

سلیمان

اسدى

اسداله

۴۰۰۱۱

خراسان شمالی

مانه و سملقان

۳

فرضعلی

اصغری

نجفقلی

۳۰۲۷۸

مازندران

قائم شهر

۴

حسن

افشون

عبداله

۱۲۰۱۲

آذربایجان غربی

مهاباد

۵

داود

امیرابادى

امراله

۲۴۰۱۰

فارس

آباده

۶

حمیده

ایازی

شاه محمد

۳۸۰۳۶

گلستان

گنبدکاوس

۷

ای جمال

ایری

ارازقلی

۳۸۰۳۶

گلستان

گنبدکاوس

۸

جمشید

ایزدی نیا

عین اله

۳۰۰۲۸

مازندران

نور

۹

اغول بی بی

اینچه برونی

عرازمحمداقا

۳۸۰۱۷

گلستان

گنبدکاوس

۱۰

سلیم

ایور

طه

۱۲۰۱۲

آذربایجان غربی

مهاباد

۱۱

مراد

آبروش

خاتم

۲۹۰۱۲

لرستان

الیگودرز

۱۲

امنه

آق

ادینه قلی

۳۸۰۱۷

گلستان

گنبدکاوس

۱۳

علیرضا

باغانى

احمد

۱۹۲۸۹

خراسان رضوی

سبزوار

۱۴

على نظر

برومند

غلام رضا

۲۴۰۳۷

فارس

شیراز

۱۵

حبیب اله

بزمى

عبدالجواد

۱۹۳۷۳

خراسان رضوی

مشهد

۱۶

علیرضا

بقایى

حبیب اله

۱۹۳۷۳

خراسان رضوی

مشهد

۱۷

بهرام

بهرامیان

جعفر قلى

۱۸۰۰۳

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

۱۸

قدرت الله

پاپى

یدالله

۲۹۰۱۲

لرستان

الیگودرز

۱۹

کریم

پورتقى راستگو مقدم

استادتقى

۲۸۱۵۹

گیلان

رودسر

۲۰

عثمان

پیروتی

عبداله

۱۲۰۱۲

آذربایجان غربی

مهاباد

۲۱

محمد امین

پیروتی

عبداله

۱۲۰۱۲

آذربایجان غربی

مهاباد

۲۲

حبیب

ترابى

على اکبر

۲۸۱۵۹

گیلان

رودسر

۲۳

اسماعیل

جعفرى

ابراهیم

۲۴۰۱۰

فارس

آباده

۲۴

حسین

جعفرى

شکراله

۴۰۰۱۱

خراسان شمالی

مانه و سملقان

۲۵

سعید

جعفری

حسن

۱۷۶۶۵

تهران

تهران

۲۶

محمدرضا

جلالی خیراباد

حسین

۱۷۷۷۵

تهران

تهران

۲۷

رجبعلى

جمعه اریانى

على اکبر

۱۹۲۸۹

خراسان رضوی

سبزوار

۲۸

حبیب اله

چنگیزى

امان اله

۱۳۳۲۲

اصفهان

اصفهان

۲۹

محمد

چوبدار

غلامرضا

۳۹۰۰۹

خراسان جنوبی

قاین

۳۰

على

حاجى پور

حاجى محمد

۳۹۰۰۹

خراسان جنوبی

قاین

۳۱

حسن

حسینی مقدم

_

۴۸۰۲۲

آزاد

آزاد

۳۲

حیدر

حسینى سراوئی

کردعلى

۲۸۱۵۹

گیلان

رودسر

۳۳

عبداله

حصاری

علی

۱۹۰۲۹

خراسان رضوی

نیشابور

۳۴

عبدالصمد

خانى

على

۱۹۰۳۳

خراسان رضوی

نیشابور

۳۵

احمد

خرمالی

قلیچ

۳۸۰۱۷

گلستان

گنبدکاوس

۳۶

حسن

خواجه پور

محمد

۲۴۰۱۶

فارس

شیراز

۳۷

ماشااله

خورشیدوند

کرسفید

۲۹۰۱۲

لرستان

الیگودرز

۳۸

فتح اله

دارایی

رستم

۳۰۲۷۸

مازندران

قائم شهر

۳۹

حسن

دانش

علی بمان

۴۹۰۰۳

بعثه

بعثه

۴۰

مهدی

درستکار

حسین

۳۴۱۷۸

یزد

یزد

۴۱

على اکبر

دلیرى

غلامرضا

۳۹۰۰۹

خراسان جنوبی

قاین

۴۲

مالک

دهقان خیاوى

محمود

۱۰۰۰۳

اردبیل

اردبیل

۴۳

عبداله

رادپور

یوسف

۱۲۰۱۲

آذربایجان غربی

مهاباد

۴۴

على

رازانى

فاضل

۲۹۰۱۲

لرستان

الیگودرز

۴۵

ابوالقاسم

رسام

غلامعباس

۲۹۰۱۲

لرستان

الیگودرز

۴۶

على اکبر

رضازاده چارى

حسنجان

۳۰۰۰۵

مازندران

بابل

۴۷

على اصغر

رضایى

حسن

۳۰۰۰۵

مازندران

بابل

۴۸

حبیب اله

رمضانى

غلامحسن

۱۹۳۷۳

خراسان رضوی

مشهد

۴۹

محمدحسین

رمضانی سیاه خلکی

محمدتقی

۲۸۱۵۹

گیلان

رودسر

۵۰

علی اصغر

روشن روان

حسینعلی

۱۹۰۰۹

خراسان رضوی

مشهد

۵۱

سیدمرتضی

رییس زاده

سیدحسن

۱۳۰۷۷

اصفهان

شهرضا

۵۲

خلیل

زارعى

على عسکر

۲۴۰۳۷

فارس

شیراز

۵۳

غلامحسین

زردی

محمدتقی

۱۹۰۲۹

خراسان رضوی

نیشابور

۵۴

قربانعلى

سالارى

على اکبر

۳۰۰۲۸

مازندران

نور

۵۵

عبدمحمد

ستارى

علیقلى

۱۸۰۰۳

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

۵۶

محمدمهدى

سلحشورواسکس

شعبان

۳۰۰۲۸

مازندران

نور

۵۷

حسن

سلیمانى درچه

قدمعلى

۱۳۰۷۷

اصفهان

شهرضا

۵۸

نورسلطان

شادکام

کوفن

۳۸۰۰۲

گلستان

بندرترکمن

۵۹

شهریار

شادمندقانع

حاجى مراد

۱۹۳۷۳

خراسان رضوی

مشهد

۶۰

محمد

شاه محمدى

حسن

۱۹۲۸۹

خراسان رضوی

سبزوار

۶۱

مرتضی

شاهپوری

محمد

۱۳۰۷۷

اصفهان

شهرضا

۶۲

کریم

شجاع پیره

محمد رحیم

۱۹۳۷۳

خراسان رضوی

مشهد

۶۳

سیدمحمدحسین

شفیعى

احمد

۱۷۲۴۸

تهران

تهران

۶۴

على اصغر

شهرابادى

محمد

۱۹۲۸۹

خراسان رضوی

سبزوار

۶۵

على

صابرى فودانى

حسین

۱۳۴۳۰

اصفهان

فلاورجان

۶۶

عبدالخالق

صداقت  فر

حسن

۱۳۰۷۷

اصفهان

شهرضا

۶۷

غلامرضا

طاهرى

حسین

۴۰۰۱۱

خراسان شمالی

مانه و سملقان

۶۸

عید محمد

طریک

عاشور

۳۸۰۱۷

گلستان

گنبدکاوس

۶۹

اناقلی

ظفر

اوده بردی

۳۸۰۱۷

گلستان

گنبدکاوس

۷۰

ولى اله

عابدى

ناصر

۱۳۰۷۷

اصفهان

شهرضا

۷۱

احمد

عباسى

محمد

۱۹۲۸۹

خراسان رضوی

سبزوار

۷۲

على

عطایى

نورعلى

۱۹۰۳۳

خراسان رضوی

نیشابور

۷۳

حسینعلی

عفتی

ارسلان

۴۱۰۲۳

البرز

کرج

۷۴

شهناز

علاقى

عبدالرحمن

۳۸۰۱۷

گلستان

گنبدکاوس

۷۵

غلامرضا

غلامى

محمد

۱۹۳۷۳

خراسان رضوی

مشهد

۷۶

فرامرز

غلامى بزاباد

غلامحسین

۴۰۰۱۱

خراسان شمالی

مانه و سملقان

۷۷

محمداسمعیل

فخری

محمد

۱۹۰۳۳

خراسان رضوی

نیشابور

۷۸

ابراهیم

فخری تالکیاشری

محمدجعفر

۲۸۱۵۹

گیلان

رودسر

۷۹

عبدالحلیم

قاضی

طواق مراد

۳۸۰۳۶

گلستان

گنبدکاوس

۸۰

علیرضا

قانونى نیا

محمد

۱۳۰۵۳

اصفهان

فریدن

۸۱

جان على

قایدرحمت

کرم جان

۲۹۰۱۲

لرستان

الیگودرز

۸۲

سبزخدا

قایدرحمتى

راه خدا

۲۹۰۱۲

لرستان

الیگودرز

۸۳

على اکبر

قدمگاهى

ابوالحسن

۱۹۰۳۳

خراسان رضوی

نیشابور

۸۴

حسین

قربانى مهر

علیجا

۴۱۰۲۳

البرز

کرج

۸۵

صاحبعلى

قربانى ویند

محرمعلى

۱۰۰۰۳

اردبیل

اردبیل

۸۶

درسن تقان

قزل

قلچ دردى

۳۸۰۱۷

گلستان

گنبدکاوس

۸۷

حسین

قلى زاده

جعفرقلى

۴۰۰۱۱

خراسان شمالی

مانه و سملقان

۸۸

جانه گل

قوچق

حسن

۳۸۰۳۶

گلستان

گنبدکاوس

۸۹

محمد

کامل

لطفعلى

۱۶۱۳۳

بوشهر

کنگان

۹۰

رضا

کریمی قلعه باباخانی

مسلم

۱۷۲۴۸

تهران

تهران

۹۱

جاجى

کریمى

ایل گلدى

۳۸۰۳۶

گلستان

گنبدکاوس

۹۲

یکن دردى

کلته

یکن محمد

۳۸۰۱۷

گلستان

گنبدکاوس

۹۳

محسن

کمیلى مقدم

مرادعلى

۱۹۰۳۳

خراسان رضوی

نیشابور

۹۴

الیاس

کوسلی

انه نظر

۳۸۰۰۲

گلستان

بندرترکمن

۹۵

سیدجعفر

کهنه

سیدمعصوم

۱۹۲۸۹

خراسان رضوی

سبزوار

۹۶

عبدالباقی

گل چشمه

حاج علی

۳۸۰۳۶

گلستان

گنبدکاوس

۹۷

اسمعیل

گندابی

ذبیح  اله

۱۹۰۳۳

خراسان رضوی

نیشابور

۹۸

عباس

لطفی

محمد

۲۴۰۱۰

فارس

آباده

۹۹

گلدی بای

مارامایی

ملا بردی

۳۸۰۱۷

گلستان

گنبدکاوس

۱۰۰

عزت اله

مرادى

جان

۲۸۱۵
۹

گیلان

رودسر

۱۰۱

حسن

مرشدى

موسى

۱۹۰۳۳

خراسان رضوی

نیشابور

۱۰۲

ایمانعلى

مسیبى

نظرعلى

۳۰۰۲۸

مازندران

نور

۱۰۳

عباس

معلمی اوره

حسن

۱۳۰۷۷

اصفهان

شهرضا

۱۰۴

سیدمحمد

موسوى

احمد

۲۹۰۱۲

لرستان

الیگودرز

۱۰۵

مصطفى

موسوى

محمود

۳۰۰۲۸

مازندران

نور

۱۰۶

على اصغر

مهرابى سلمى

على

۱۸۰۰۳

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

۱۰۷

سیدحمید

میرزاده

سیداحمد

۴۹۰۰۳

بعثه

بعثه

۱۰۸

اسکندر

ناصرى

على بابا

۲۴۰۱۶

فارس

شیراز

۱۰۹

اسمعیل

نجفی

ولی

۲۱۰۱۱

زنجان

زنجان

۱۱۰

محمد

نورى استادى

خواجه قمر

۱۹۴۰۲

خراسان رضوی

تایباد

 

.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc