کد خبر : 32835
تاریخ انتشار : یکشنبه 6 اسفند 1396 - 14:32

شهرستان فلاورجان:

اسامی شهدای خط شکن شهرستان فلاورجان در عملیات خیبر

اسامی شهدای خط شکن شهرستان فلاورجان در عملیات خیبر
در عملیات خیبر  تعداد ۱۴5 شهید یعنی بیش از ۱۱ درصد کل شهدای شهرستان به فیض  شهادت نائل شدند و به همین دلیل ۵ اسفند که  روز سوم این عملیات است و بیش از ۹۰ شهید شهرستان فلاورجان در این روز تشییع شدند بنام روز شهرستان فلاورجان نام گذاری شده است.

عملیات خیبر  یکی از عملیات‌ها ی است که  در ۳اسفند۱۳۶۲ آغاز شد و تا ۲۲اسفند همان سال ادامه یافت. که هدف از عملیات خیبر عبارت بود از انهدام نیروهای سپاه سوم عراق، تامین جزایر مجنون شمالی و جنوبی، ادامه تک از جزایر و محور طلائیه به سمت نشوه و الحاق به نیروهایی که از محور زید به دشمن حمله می کردند. در نظر بود که خشکی شرق دجله از طریق هور تصرف شود تا دشمن نتواند از سمت شمال سپاه سوم را تقویت کند.
در عملیات خیبر  تعداد ۱۴۶ شهید یعنی بیش از ۱۱ درصد کل شهدای شهرستان به فیض  شهادت نائل شدند و به همین دلیل ۵ اسفند که  روز سوم این عملیات است و بیش از ۹۰ شهید شهرستان فلاورجان در این روز تشییع شدند بنام روز شهرستان فلاورجان نام گذاری شده است.واز اول اسفند ماه تا ۷ اسفندماه به عنوان هفته فرهنگی شهرستان فلاورجان نام گرفته است
در این عملیات برادران کریمی (سردار شهید نجفعلی کریمی ،قدرت الله کریمی،ولی الله کریمی) هر سه پنج اسفندماه در عملیات خیبر به شهادت رسیدند.

 اسامی شهدای فلاورجان در عملیات خیبر به شرح زیر است:
نام نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ شهادت
مسلم ابراهیمی تمندگانی ۱۳۴۷/۱۲/۲۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
عبدالعظیم ابراهیمی سهروفیروزانی ۱۳۴۶/۰۶/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۷
احمد احمدی ۱۳۴۵/۰۸/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
سیدیحی احمدی علون آبادی ۱۳۳۹/۱۱/۲۰ ۱۳۶۲/۱۲/۲۲
فرج اله احمدی کافشانی ۱۳۴۵/۰۴/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمدباقر احمدی کافشانی ۱۳۴۸/۰۱/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
حسین احمدی کافشانی ۱۳۴۷/۰۴/۰۶ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمدرضا احمدی موسیانی ۱۳۴۴/۱۲/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمدرضا استرکی ۱۳۴۴/۰۶/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۱۸
نادر اسماعیلی ۱۳۴۵/۰۷/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
اصغر اسماعیلی سودرجانی ۱۳۳۹/۰۲/۰۷ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محسن اکبری کلیشادی ۱۳۴۴/۰۴/۰۲ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
قدم علی اکبری هویه ۱۳۴۱/۱۰/۰۲ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
ولی اله ایزدی گارماسه ۱۳۴۴/۱۱/۲۲ ۱۳۶۲/۱۲/۰۴
محمدعلی آقاجانی ۱۳۴۸/۰۶/۰۸ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
عزیزاله بابائی بندارتی ۱۳۴۶/۰۹/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمد بابائی دارگانی ۱۳۴۵/۰۱/۰۵ ۱۳۶۲/۱۲/۱۴
محمد باقریان ۱۳۴۵/۰۱/۲۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۴
علی اکبر بختیاردشتلوئی ۱۳۴۷/۰۲/۰۳ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
ولی اله براتی حسین آبادی ۱۳۴۲/۰۱/۲۵ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
قدمعلی براتی کهریزسنگی ۱۳۳۸/۰۴/۲۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
مرتضی براتی هویه ۱۳۴۴/۱۲/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
رضا براتی ۱۳۴۸/۰۱/۰۲ ۱۳۶۲/۱۲/۰۹
حمید بکرانی بالانی ۱۳۴۶/۰۲/۰۵ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
غلام رضا ترابی باغ ابریشمی ۱۳۴۷/۰۷/۰۶ ۱۳۶۲/۱۲/۰۸
محمد ترکی جولرستانی ۱۳۴۲/۰۸/۰۳ ۱۳۶۲/۱۲/۰۴
محمد توکلی کارماسه ۱۳۴۴/۱۲/۲۴ ۱۳۶۲/۱۲/۰۴
صفرعلی توکلی گارماسه ۱۳۴۴/۰۸/۰۳ ۱۳۶۲/۱۲/۲۲
رمضان جدیری سهروفیروزانی ۱۳۴۳/۰۳/۲۵ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
رجب علی جزی قهدریجانی ۱۳۴۰/۰۶/۱۵ ۱۳۶۲/۱۲/۲۱
رمضان جعفرزاده قهدریجانی ۱۳۴۶/۰۷/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
صفرعلی جعفرزاده قهدریجانی ۱۳۳۳/۰۱/۱۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۶
محمد جعفرزاده قهدریجانی ۱۳۴۵/۱۲/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمد جعفری دینانی ۱۳۴۵/۰۵/۱۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
براتعلی جعفری قهدریجانی ۱۳۳۸/۰۲/۱۴ ۱۳۶۲/۱۲/۱۱
محمد جعفری قهدریجانی ۱۳۴۷/۰۵/۰۴ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
احمد جمالی قهدریجانی ۱۳۴۵/۰۴/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
عباس جمالی قهدریجانی ۱۳۲۶/۰۷/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
نعمت اله جمالی قهدریجانی ۱۳۴۰/۱۱/۰۴ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمدرضا جمالی قهدریجانی ۱۳۳۷/۰۷/۲۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۴
حسین جمشیدی یزدآبادی ۱۳۴۵/۰۴/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
حسن جمشیدی یزدآبادی ۱۳۰۷/۰۳/۱۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
عباس جوانمردی قهدریجانی ۱۳۳۴/۰۳/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
اسداله جوانمردی قهدریجانی ۱۳۴۲/۱۱/۱۴ ۱۳۶۲/۱۲/۱۸
قلی جوانمردی قهدریجانی ۱۳۴۶/۰۱/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۸
جواد حاتمی کلیشادی ۱۳۴۱/۰۱/۰۲ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
حسن حشمت قهدریجانی ۱۳۴۳/۰۲/۰۷ ۱۳۶۲/۱۲/۰۷
اکبر حفیظی درچه ۱۳۴۸/۰۲/۱۷ ۱۳۶۲/۱۲/۱۸
عبداله حمزه زاده ۱۳۴۶/۰۴/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
سیدناصر خلیلی ۱۳۴۶/۱۲/۰۴ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمدعلی ده خداحسن آبادی ۱۳۳۴/۰۷/۲۳ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
جواد دهخداحسن آبادی ۱۳۴۴/۰۳/۰۷ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
یداله ربیعی کلیشادی ۱۳۴۷/۰۷/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
رسول رحمانی قهدریجانی ۱۳۴۳/۰۲/۰۷ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
علیرضا رحیمی قهدریجانی ۱۳۴۳/۰۸/۰۸ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
اسماعیل رشیدی باغوخوشی ۱۳۴۵/۰۱/۲۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمدعلی رضائی زازرانی ۱۳۴۵/۰۴/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۱۰
محمدحسین رضائی یزدآبادی ۱۳۴۵/۱۲/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمد رضائی یزدآبادی ۱۳۴۵/۰۶/۱۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
رمضان رفیع زاده قهدریجانی ۱۳۳۹/۰۲/۱۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۶
مسعود رهنماحسن آبادی ۱۳۴۶/۰۴/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
نعمت الله رهنمایزدآبادی ۱۳۴۳/۰۸/۱۶ ۱۳۶۲/۱۲/۱۲
علی اکبر رئیسی خیرآبادی ۱۳۴۶/۰۴/۲۰ ۱۳۶۲/۱۲/۱۷
محمدرضا زاهدی سهرفروزانی ۱۳۴۸/۰۱/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
اصغر زمانی سودرجانی ۱۳۲۹/۰۳/۰۳ ۱۳۶۲/۱۲/۰۴
حیدر سلمانیان قهدریجانی ۱۳۳۶/۰۵/۲۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
عباس سلمانیان قهدریجانی ۱۳۴۳/۰۵/۰۷ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمود سلمانیان قهدریجانی ۱۳۴۷/۰۲/۰۳ ۱۳۶۲/۱۲/۰۷
اکبر سیفی ۱۳۴۷/۰۱/۰۴ ۱۳۶۲/۱۲/۲۲
فضل اله شفیع زاده زفره ۱۳۴۶/۰۴/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
سعید شفیع زاده قهدریجانی ۱۳۴۱/۱۰/۲۶ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
نادر شفیع زاده قهدریجانی ۱۳۴۱/۰۴/۰۲ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
صفرعلی شفیعی قهدریجانی ۱۳۴۷/۰۲/۰۵ ۱۳۶۲/۱۲/۰۷
حسین شیخی زازرانی ۱۳۴۴/۰۴/۲۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
علی اکبر شیخی زازرانی ۱۳۴۷/۱۰/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمد شیخی زازرانی ۱۳۴۵/۰۷/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
منصور صادقی کاهروه ۱۳۴۷/۰۵/۱۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
عبداله صادقی کلیشادی ۱۳۳۷/۱۰/۳۰ ۱۳۶۲/۱۲/۲۲
ناصر صالحی درچه ۱۳۴۷/۰۵/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۹
بهرام صفری ۱۳۴۵/۰۱/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
رمضانعلی صفری سهرفیروزانی ۱۳۴۵/۰۱/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
سیدعظیم صلابتی قهدریجانی ۱۳۴۵/۰۴/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
یداله طالبی طادی ۱۳۴۷/۰۱/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
بهمن طاهرزاده اصفهانی ۱۳۴۵/۰۶/۱۵ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمود طریق الاسلامی ۱۳۴۷/۰۲/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
ابراهیم عباسی کرافشانی ۱۳۴۴/۰۶/۰۵ ۱۳۶۲/۱۲/۰۷
عبدالرسول عزیزی قهدریجانی ۱۳۴۵/۰۷/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
احمد عسکری هویه ۱۳۴۷/۰۶/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
نعمت اله علی زاده کافشانی ۱۳۴۵/۰۸/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
علی فتاحی کلیشادی ۱۳۳۹/۱۰/۱۰ ۱۳۶۲/۱۲/۲۵
عبداله قدیری قهدریجانی ۱۳۳۳/۰۶/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
عباسعلی قلعه موسیانی ۱۳۴۷/۰۷/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۴
محمد قنبری جولرستانی ۱۳۳۴/۱۱/۰۳ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
غلامرضا کاشفی بالانی ۱۳۴۷/۰۵/۱۳ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
عبداله کاظمی جوجیلی ۱۳۴۶/۰۱/۱۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمدتقی کاظمی جوجیلی ۱۳۳۹/۰۲/۰۸ ۱۳۶۲/۱۲/۱۰
فضل اله کاظمی حسن آبادی ۱۳۳۹/۰۳/۰۴ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
مجتبی کاظمی ونهری ۱۳۴۵/۰۱/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۲۵
علی کثیری ۱۳۴۶/۰۱/۱۲ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
قدیرعلی کریمی حسن آبادی ۱۳۳۹/۰۳/۰۶ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
عزیزاله کریمی سودرجانی ۱۳۴۵/۰۵/۰۴ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
حیدرعلی کریمی شرودانی ۱۳۴۳/۱۰/۰۷ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
فتح اله کریمی هویه ۱۳۴۷/۰۱/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
قدرت اله کریمی هویه ۱۳۴۱/۰۹/۱۸ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
ولی اله کریمی هویه ۱۳۴۴/۱۲/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
سردار شهید نجفقلی کریمی هویه ۱۳۳۹/۰۷/۲۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
احمد کشاورزیان کلیشادی ۱۳۴۲/۰۳/۱۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
حسین کمالی شرودانی ۱۳۴۵/۰۳/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
حسن کیانی ۱۳۳۸/۰۴/۰۵ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمد کیانی اجگردی ۱۳۴۴/۰۶/۱۷ ۱۳۶۲/۱۲/۱۸
محمدعلی مبارک ۱۳۳۷/۰۷/۰۳ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
براتعلی محمدی آغچه بدی ۱۳۴۴/۰۹/۱۷ ۱۳۶۲/۱۲/۱۱
ابراهیم محمدی خونسارکی ۱۳۴۸/۰۱/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
حبیب اله محمدی فرتخونی ۱۳۴۳/۰۱/۱۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمد محمدی فرتخونی ۱۳۴۵/۰۲/۰۲ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
نعمت اله محمدی فرتخونی ۱۳۴۴/۰۶/۰۶ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
قربان علی محمدی قهدریجانی ۱۳۴۶/۰۴/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
اسماعیل محمدی یزدآبادی ۱۳۴۶/۰۴/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محسن مرادی ۱۳۴۴/۰۱/۱۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
حسن مرادی قهدریجانی ۱۳۴۶/۰۱/۰۳ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
حسین مرادی قهدریجانی ۱۳۴۸/۱۲/۰۷ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
صفرعلی مرادی قهدریجانی ۱۳۴۶/۰۷/۲۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمدعلی مرادی قهدریجانی ۱۳۳۹/۰۴/۱۶ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمدرضا مرادی قهدریجانی ۱۳۳۴/۱۲/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
سیدحبیب مرتضوی شرودانی ۱۳۴۲/۱۲/۰۲ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
تقی موذنی قهدریجانی ۱۳۴۴/۰۶/۰۳ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
حسن موذنی قهدریجانی ۱۳۳۸/۰۵/۱۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمدعلی مهدی زاده قهدریجانی ۱۳۴۵/۰۵/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
عبدالرضا مهدیوند ۱۳۴۵/۰۸/۰۳ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
سعید میرزائی حسن آبادی ۱۳۴۸/۰۱/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
حسین نظری یزدآبادی ۱۳۱۸/۱۱/۲۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
حسن نظری یزدآبادی ۱۳۳۷/۰۱/۰۷ ۱۳۶۲/۱۲/۱۱
مجید نکوئی مهر ۱۳۴۵/۰۳/۰۴ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
محمدقلی نوروزی ۱۳۳۷/۰۴/۰۳ ۱۳۶۲/۱۲/۰۴
محمد وکیلی سهرفروزانی ۱۳۴۳/۰۷/۳۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
حسین وکیلی سهروفروزانی ۱۳۴۴/۱۰/۱۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
مصطفی وکیلی سهروفروزانی ۱۳۴۴/۰۴/۱۳ ۱۳۶۲/۱۲/۰۴
رحیم وکیلی سهروفیروزانی ۱۳۴۴/۰۱/۰۳ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
مسلم وکیلی سهروفیروزانی ۱۳۴۷/۰۷/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۱۱
غلام علی هادیان قهدریجانی ۱۳۴۹/۰۸/۲۶ ۱۳۶۲/۱۲/۰۹
مهدی هادیان قهدریجانی ۱۳۴۶/۰۴/۰۲ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
اسماعیل هدایت کلیشادی ۱۳۴۵/۱۰/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۴
حسن هدایت کلیشادی ۱۳۴۴/۰۳/۱۱ ۱۳۶۲/۱۲/۱۶
علی اکبر نیکچه ۱۳۴۱/۰۳/۱۶ ۱۳۶۲/۱۲/۱۰

گفتنی است شهرستان فلاورجان با تقدیم بیش از ١٣٠٠ شهیدوالامقام ،۳۴ سردار ، ٢٧٠٠ جانبازپرافتخار و ١٨٨ آزاده سرافراز و دهها شهید مدافع حرم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، کارنامه زرینی را در تاریخ این مرز و بوم به ثبت رسانده اند ..

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc